Strefa klienta
Mapa dealerów
Regulamin
 

$1 Usługodawcą na stronie o adresie elektronicznym www.polfendo.com jest firma POLFENDO Sp z o.o. z siedzibą w Mysłowicach, przy ul. Hutniczej 10, 41-409 Mysłowice, numer KRS 0000410921, NIP: 2220894414,SAD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGO.

Dział 1 Rubryka 1

$2 Kontakt ze sklepem możliwy jest poprzez adres email info@polfendo.com lub formularz kontaktowy na stronie.

$3 Przedmiotem świadczenia usług jest umowa kupna-sprzedaży.

$4 Informacje handlowe zamieszczone na stronie nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu KC , lecz są zaproszeniem do składania ofert.

$5 Koszt wydania i odebrania rzeczy ponosi Klient.

$6 Warunkiem technicznym wymaganym do korzystania z usług jest dostęp przez.Usługobiorcę do komputera, przeglądarki internetowej oraz dostępu do internetu.

$7 Konsument w ciągu 10 dni może odstąpić od umowy licząc od dnia wydania rzeczy.

$8 Procedura gwarancyjna zawarta jest w karcie gwarancyjnej producenta. Jeżeli taka nie istnieje w trybie niezgodności towaru z umową klientowi przysługuje 2 lata na reklamowanie zakupionego towaru.Miejscem składania reklamacji w takim jest siedziba firmy wymieniona w $1.

$9 Warunkiem zawarcia umowy jest przesłanie przez Oferenta oferty kupna towarów za pomocą formularza na stronie sklepu, e-maila lub telefonu i jej przyjęcie przez sklep internetowy.

$10 Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny w momencie odbioru towaru lub w formie przedpłaty na konto bankowe sklepu.

$11 Cena jest wiążąca obie strony w momencie złożenia zamówienia. cena produktu nie zawiera kosztów przesyłki. termin realizacji zamówienia wynosi X dni, nie dłużej jednak niż dni 30.

$12 Za zwłokę z odebraniem sprzedawca obciąży klienta kosztami przechowania towaru w wysokości 10 pln za każdy dzień zwłoki.

$13 Usługodawca ( sklep ) udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności: Przelew tradycyjny, Gotówka, Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu PayU.pl – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie internetowej http://www.payu.pl. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi: PayU.pl – spółka PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000 zł w całości opłacony, NIP: 779-23-08-495.

$14 Usługodawca ( sklep ) zastrzega, że może nie przyjąć oferty kupna bez podania przyczyn.

$15 Dane osobowe są chronione i przetwarzane w celu i w zakresie określonym w Ustawie z dnia 29.08.1997 r. „O ochronie danych osobowych” (Dz.U. Nr 133 poz. 883) $15 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy KC i innych ustaw.